Energiahatékonyság

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás esetén TAO kedvezmény vehető igénybe az üzembe helyezés adóévében, illetve az azt követő öt adóévben.

Bővebben

Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, az üzembe helyezésig végzett tevékenység. Beruházás továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is.

Felújításként kezelendő az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.

Energiahatékonysági célokat szolgáló intézkedések többek között:

Az épületet érintő energiahatékonysági intézkedések:

  • világításkorszerűsítés
  • épületszigetelés
  • klímaberendezés korszerűsítése
  • energiaellátó berendezések (gőzkazán, gázfogadó, trafó állomás stb.)

A tevékenységet érintő energiahatékonysági intézkedések:

  • kompresszorok korszerűsítése
  • villamos berendezések, frekvenciaváltó beépítése
  • technológiai felhasználó berendezések, kazánok, blokkégők

 

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

  • Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
  • Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának
  • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Call Now Button