Gázfelhasználóhely biztonsági vizsgálata

Alapvető szempont az üzembiztonság

A gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy a felhasználóknál üzemelő gázipari vezetékhálózatok és azok technikai berendezései, valamint a gáztüzelő berendezések jelentős része elavult, elhanyagolt műszaki állapotban vannak. Még manapság is találkozunk olyan berendezésekkel, amelyeket karbantartás és felülvizsgálat nélkül 15-20 éve üzemeltetnek, vagy már-már életveszélyes körülmények között találunk!
A biztonságos üzemvitelnek nem csak a technikai eszközökre, hanem az aktuális használati körülményekre is ki kell terjednie, mert az üzemeltetés során a biztonsági körülmények megváltozhattak, melynek vonzataként veszélyhelyzet állhat elő.

Mindezekből következik a műszaki-biztonsági felülvizsgálat jelentősége, mert a felhasználók nincsenek pontosan tisztában a lehetséges veszélyforrásokkal.

 A saját- és mások védelmében, … végeztesse el a gázipari műszaki- biztonsági vizsgálatokat, ezzel eleget téve az élet- és vagyonbiztonsági megfelelőségnek valamint a Tv-i kötelezettségének.

A MOLINFO Kft csak a gazdálkodó szervezetek részére kínálja biztonsági felülvizsgálói szolgáltatását.
A lakossági (egyetemes szolgáltatásra jogosult) felhasználók részére a helyi gázelosztó köteles a vizsgálatokat díjmentesen elvégezni.

 

Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Jogi vonatkozások:

A földgázellátásról szóló 2008 évi XL Törvény (GET)

  1. § (6) „ A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – külön jogszabály tartalmazza. „

 

  1. a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezést követően, vagy az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente
  1. a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente

A vizsgálat menete

 

A MOLINFO Kft vállalja a gazdálkodó szervezetek részére a gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat teljes körű elvégzését, az ingatlan tulajdonossal történő előzetes megállapodás illetve szerződéskötést követően.

Tekintve hogy a felhasználói gázellátó rendszerek állapota sok esetben nem felel meg a biztonsági követelményeknek, a vizsgálat elvégzésének megrendelése előtt érdemes karbantartást végeztetni a hálózati rendszeren. A karbantartás elvégzésében szintén segítséget tudunk nyújtani, melyhez kérje előzetes helyszíni felmérésünket.
kapcsolatfelvétel

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgálatról készült Jegyzőkönyv kötelező tartalmán kívül, az archiválás gondossága érdekében a fogyasztói hálózatról és a berendezésekről fotók és további szakvélemények is kapcsolódhatnak.

Call Now Button